Stali jsme se na mobilních telefonech závislými?


Každý psycholog vám Å™ekne, že závislým se ÄlovÄ›k může stát na velké spoustÄ› vÄ›cí. NÄ›které z nich jsou pak horší, než jiné. To se diskutuje zvláštÄ› v souvislosti s moderními technologiemi, pÅ™edevším pak mobilními telefony. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás by si již život bez nich nedovedla ani pÅ™edstavit. Znamená to ale, že jsme se na nich stali závislými?

 

chytrý mobilní telefon

 

Je zvláštní, když si uvÄ›domíme, jaký byl náš život jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvaceti, tÅ™iceti lety, zvláštÄ› co se komunikace týÄe. Pokud jsme chtÄ›li nÄ›komu zavolat, museli jsme nejen znát jeho Äíslo, případnÄ› musel být v telefonním seznamu, ale zároveň také musel být doma.

 

To se dnes zmÄ›nilo, kdy každý z nás má mobilní telefon. Díky nÄ›mu se můžeme spojit bez nadsázky kdykoliv s kýmkoliv. Navíc tím i odpadá nutnost pamatovat si Äíslo, neboÅ¥ si jej můžeme jednoduÅ¡e uložit do pamÄ›ti telefonu. Proto se je dnes již ani nenamáháme zapamatovat.

 

mobilní telefon se sluchátky

 

SamozÅ™ejmÄ› to má své výhody – pokud se nám nÄ›co stane, můžeme si snadno zavolat pomoc. V případÄ›, že máme strach například o dítÄ›, které nepÅ™iÅ¡lo v domluvený Äas domů, můžeme mu zavolat a zeptat se, kde se zdrželo. V mnoha případech se totiž stane, že náš potomek zkrátka a prostÄ› jen zapomnÄ›l na Äas. Tím se nám uÅ¡etří spoustu stresu a starostí.

 

V dneÅ¡ní dobÄ› navíc mobilní telefony fungují v podstatÄ› také jako svého druhu poÄítaÄe. Máme tedy díky nim snadný přístup na internet kdykoliv a kdekoliv to potÅ™ebujeme. A je pravdou, že jsme si zvykli mít jej neustále po ruce.

 

Jsme tedy na nich dnes závislí? Dalo by se říci, že ano, avÅ¡ak stejným způsobem, jako jsme závislí například na elektÅ™inÄ›. PÅ™i ztrátÄ› mobilu bude mít jen málokdo z nás abstinenÄní příznaky (když pomineme, že se jedná o drahé zařízení, na kterém jsou navíc naÅ¡e soukromá data), avÅ¡ak bezesporu nám usnadňuje život. A takto bychom k nÄ›mu mÄ›li i pÅ™istupovat.