Stali jsme se na mobilních telefonech závislými?


Každý psycholog vám Å™ekne, že závislým se ÄlovÄ›k může stát na velké spoustÄ› vÄ›cí. NÄ›které z nich jsou pak horší, než jiné. To se diskutuje zvláštÄ› v souvislosti s moderními technologiemi, pÅ™edevším pak mobilními telefony. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás by si již život bez nich nedovedla ani pÅ™edstavit. Znamená to ale, že jsme se na nich stali závislými?

 

chytrý mobilní telefon

 

Je zvláštní, když si uvÄ›domíme, jaký byl náš život jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvaceti, tÅ™iceti lety, zvláštÄ› co se komunikace týÄe. Pokud jsme chtÄ›li nÄ›komu zavolat, museli jsme nejen znát jeho Äíslo, případnÄ› musel být v telefonním seznamu, ale zároveň také musel být doma.

 

To se dnes zmÄ›nilo, kdy každý z nás má mobilní telefon. Díky nÄ›mu se můžeme spojit bez nadsázky kdykoliv s kýmkoliv. Navíc tím i odpadá nutnost pamatovat si Äíslo, neboÅ¥ si jej můžeme jednoduÅ¡e uložit do pamÄ›ti telefonu. Proto se je dnes již ani nenamáháme zapamatovat.

 

mobilní telefon se sluchátky

 

SamozÅ™ejmÄ› to má své výhody – pokud se nám nÄ›co stane, můžeme si snadno zavolat pomoc. V případÄ›, že máme strach například o dítÄ›, které nepÅ™iÅ¡lo v domluvený Äas domů, můžeme mu zavolat a zeptat se, kde se zdrželo. V mnoha případech se totiž stane, že náš potomek zkrátka a prostÄ› jen zapomnÄ›l na Äas. Tím se nám uÅ¡etří spoustu stresu a starostí.

 

V dneÅ¡ní dobÄ› navíc mobilní telefony fungují v podstatÄ› také jako svého druhu poÄítaÄe. Máme tedy díky nim snadný přístup na internet kdykoliv a kdekoliv to potÅ™ebujeme. A je pravdou, že jsme si zvykli mít jej neustále po ruce.

 

Jsme tedy na nich dnes závislí? Dalo by se říci, že ano, avÅ¡ak stejným způsobem, jako jsme závislí například na elektÅ™inÄ›. PÅ™i ztrátÄ› mobilu bude mít jen málokdo z nás abstinenÄní příznaky (když pomineme, že se jedná o drahé zařízení, na kterém jsou navíc naÅ¡e soukromá data), avÅ¡ak bezesporu nám usnadňuje život. A takto bychom k nÄ›mu mÄ›li i pÅ™istupovat.

Mobil v dětských letech


Vzpomínám si na to, když jsem byla malá a chodila jsem na základní Å¡kolu. Byla jsem tak ve druhé třídÄ› a vÅ¡ichni už mÄ›li telefon. Já jsem vůbec nedržela telefon v ruce, vůbec jsem ho nemÄ›la. Byla jsem z toho taková zklamaná, protože vÅ¡ichni dÄ›ti už ho kolem mÄ› mÄ›li a volali si se svýma maminkama. Já jsem prostÄ› nic nemohla, protože jsem nemÄ›la mobil. Takže už jsem byla i naÅ¡tvaná. SamozÅ™ejmÄ›, když jsem pÅ™iÅ¡la domů, tak jsem prostÄ› Å™ekla mamince, že opravdu chci mobil, že ho tam mají vÅ¡ichni a že vůbec nechápu, proÄ já ten mobil jeÅ¡tÄ› nemám. Z jakého důvodu? No a samozÅ™ejmÄ› maminka mi vysvÄ›tlila, že jsem jeÅ¡tÄ› malá a nechce to nÄ›jak pÅ™ehánÄ›t s mobilem.
 
Dítě
 
Ale schválila mi, že je potÅ™eba si s tím rodiÄem zavolat, kdyby se nÄ›co stalo nebo mi bylo smutno. Takže nakonec jsme se domluvili, že mi ten mobil opravdu koupí, protože jsem byla úplnÄ› neÅ¡Å¥astná a bylo mi z toho do pláÄe. Takže nakonec mi ho teda maminka koupila a bylo to super. Takže nakonec jsem potom pÅ™iÅ¡la vlastnÄ› do Å¡koly a najednou si vÅ¡echny dÄ›ti vÅ¡imli toho, že už mám ten mobil a byli z toho úplnÄ› pÅ™ekvapení, jak jsem to dokázala, že jsem byla pořád bez mobilu a najednou ho mám.
 
Dítě
 
Tak samozÅ™ejmÄ› jsem jim sdÄ›lila, že maminka mÄ› opravdu velice pÅ™ekvapila, ale že jsem se s ní domluvila a už ho mám taky. A výhodou bylo, že jsme tam mohli hrát i hry, takže jsem tÅ™eba o pÅ™estávkách si zahrála na mobilu i nÄ›jakou hru. Opravdu i taková ta pÅ™estávková nuda skonÄila a bylo to prostÄ› super, protože bylo najednou co dÄ›lat a bylo to úplnÄ› úžasné, protože najednou se mi to jako kdyby tak celkovÄ› i zmÄ›nilo. Zavolala jsem mamince. Když jsem chtÄ›la napsala jsem jí sms, ona mi odepsala a bylo to opravdu fajn. Myslím si, že ty dÄ›ti by to mÄ›li prostÄ› mít. Mobil je velice zásadní vÄ›c, proto je potÅ™eba ho opravdu mít co nejdřív, protože bez mobilu se ani menší dÄ›ti neobejdou.