Štěstí a zdraví


Také žijete svůj vysnÄ›ný život a máte svůj urÄitý životní styl? Pokud ano, tak já se tomu nedivím. Zatím jeÅ¡tÄ› neznám nÄ›koho, kdo by mi Å™ekl, že je mu úplnÄ› jedno, jak si žije. A to hlavnÄ› myslím rodiny s dÄ›tmi. V dneÅ¡ní dobÄ› je úplnÄ› moderní, když lidé žijí extrémnÄ› zdravotní životní styl. Mnoho lidí říká, že je to zdravé a mnoho lidí zase říká, že je to nezdravé. Že by nikdo nemÄ›l vyrůstat stoprocentnÄ› ve sterilní rodinÄ› a ve sterilním prostÅ™edí. Já osobnÄ› s tímhle souhlasím. A jak by taky ne, protože my s rodinou bydlíme na vesnici, kde se také staráme o zvířata, takže u nás sterilní prostÅ™edí absolutnÄ› nepÅ™ipadá v úvahu.

Já také moc ráda cestuji.

Sterilní prostÅ™edí bychom doma neudrželi ani kdybysme chtÄ›li. A kdybychom se snažili vážnÄ› sebevíc. Proto životní styl máme takový, abychom se mÄ›li rádi, abychom nám bylo dobÅ™e. A aby také nám nic nechybÄ›lo, my v rodinÄ› chceme, abychom se cítili vždycky v pořádku a také bezpeÄnÄ›. A abychom byli vždycky zdraví. Podle mého názoru bude vždycky skvÄ›lé, když i vy budete peÄovat o své zdraví, protože zdraví máme jenom jedno a podle mého názoru zdraví je nejdůležitÄ›jší.

Radost a štěstí je důležité.

Také jsem si Å™ekla, že bych chtÄ›la mít takový životní styl, který odpovídá také nÄ›kterým standardům. SamozÅ™ejmÄ› že nechci nic extra zdravého, protože já jsem takový typ ÄlovÄ›ka, který nikdy nic nepÅ™ehání a neberu nikdy nic extra vážnÄ›. Vždycky jdu tou zlatou stÅ™ední cestou a myslím si, že zlatá stÅ™ední cesta je vždycky asi ten nejlepší způsob, jak lidé mohou žít a nebo jak si dopřát v životÄ› to nejlepší a nebo to, co by si přáli. Znám nÄ›které rodiny, který zase žijí úplnÄ› Å¡patnÄ›, že doma ve velkém pijí alkohol a také kouří cigarety, a to vÄetnÄ› toho, i když doma jsou dÄ›ti, tohle mi pÅ™ijde naprosto Å¡karedé a zlé a Å¡patné. Také bych chtÄ›la zmínit, abyste vždycky žili takový životní styl, aby vám bylo dobÅ™e a abyste se hlavnÄ› cítili v pohodÄ›.