Najdeme na internetu skutečně všechno?


Jednou z hlavních výhod internetu je to, že nám v podstatÄ› pÅ™ináší veÅ¡keré vÄ›dÄ›ní lidstva jen na pár kliknutí od naÅ¡ich oÄí. Můžeme si vyhledat, cokoliv nás zajímá, a dozvÄ›dÄ›t se o tom vÅ¡e, co je k vÄ›dÄ›ní. Tak si to alespoň vÄ›tÅ¡ina lidí pÅ™edstavuje. Je vÅ¡ak otázkou, zda na síti najdeme skuteÄnÄ› vÅ¡echny informace, zda tu máme přístup opravdu ke vÅ¡emu, co lidé vÄ›dí, nebo zda jsou i vÄ›ci, které zde zkrátka nenajdeme.

 

Tou první, která nás nejspíš napadne, jsou osobní údaje, a to zvláště když si vzpomeneme na zmatky, které panovaly při zavedení GDPR. Zdálo by se tedy, že toto je jedna z věcí, ke které mít přístup zkrátka nebudeme, stejně jako například k adrese, byť ta bývala kdysi uvedena v každém telefonním seznamu. Ovšem zde bychom se mýlili.

 

vyhledávání na internetu

 

Pravdou totiž je, že pokud víme, kde hledat, můžeme se pomÄ›rnÄ› snadno dostat nejen k adresám, ale například také rodným Äíslům, e-mailům, telefonům a mnoha dalším údajům, které by vÄ›tÅ¡ina z nás považovala za soukromé. JistÄ›, může se to zdát Å¡patné, a také to Å¡patné v mnoha ohledech je. Musíme si vÅ¡ak uvÄ›domit, že tyto informace nejdou zneužít až tak snadno, jak bychom si mohli myslet.

 

Když tedy nejsou v bezpeÄí ani naÅ¡e osobní data, znamená to, že na síti najdeme skuteÄnÄ› vÅ¡echno? Nikoliv. Existuje mnoho tajných dokumentů, i zde v České republice, ke kterým veÅ™ejnost zkrátka nemá přístup. NÄ›které jsou navíc tak citlivé, že ani nebyly na internet nahrány a jsou posílány výhradnÄ› po speciální lokální síti. Mezi nÄ› patří například nejrůznÄ›jší obranné a strategické plány, zprávy Å¡pionážního charakteru a mnohé další. A věřte, že vlády si na nÄ› dávají skuteÄnÄ› velký pozor, neboÅ¥ jejich únik by mohl mít dalekosáhlé důsledky.

 

internetové stránky

 

Znamená to vÅ¡ak, že internet není až takovou studnicí skuteÄnÄ› veÅ¡kerého lidského vÄ›dÄ›ní, jak bychom si mohli myslet. PÅ™esto toho na nÄ›m lze najít skuteÄnou spoustu, a následnÄ› tyto informace využít.