Kam se ubírá naše školství?


PÅ™i diskuzích o kvalitÄ› vzdÄ›lání v ÄŒeské republice nejvíc lidí vyzdvihuje fakt, že naÅ¡e Å¡kolství stojí víceménÄ› na tom, že se zpamÄ›ti uÄíme i mnoho vÄ›cí, které prostÄ› nejsou důležité. Vzpomenete si po letech nato co jste probírali v přírodopise nebo dÄ›jepise? Je zbyteÄné se v dneÅ¡ní dobÄ› drtit zpamÄ›ti vÅ¡echny možné letopoÄty, staÄilo by století kdy se daná událost odehrála. Na jednu stranu chceme více kvalitních vysokoÅ¡koláků, ale na druhou stranu nejsme schopní zmÄ›nit naÅ¡e Å¡kolství tak, aby o těžké obory byl zájem a namísto 50 rekereologů ruÄnÄ› abychom produkovali desítky lékařů.

lavice uÄení

Je potÅ™eba analyzovat spoleÄnost
VÅ¡ichni víme, že v ÄŒeské republice dlouhodobÄ› chybí lékaÅ™i – dÄ›tÅ¡tí, odborní, zubní, zkrátka napÅ™Ã­Ä zaměřením. Jenže poÄet lékařů se příliÅ¡ nezvyÅ¡uje. Ono jde totiž o to, že u nás lékaÅ™i vystudují zadarmo, a odejdou radÄ›ji do zahraniÄí, kde si vydÄ›lají i desetkrát tolik co u nás. Potom se ozývají hlasy že je to Å¡patnÄ› a mÄ›lo by se platit Å¡kolné. Jenže to Å¡kolné může být pro celou Å™adu lidí stopkou ke vzdÄ›lání. PůjÄka není Å™eÅ¡ení – zadlužený student si těžko najde vlastní bydlení a za pár let založí rodinu. Daleko efektivnÄ›jší by bylo pÅ™ijmout opatÅ™ení, aby potÅ™ební lidé odsloužili tÅ™eba 10 let u nás a poté mohli jít jinam.

knihy uÄení

NaÅ¡e Å¡kolství už dávno nepatří mezi Å¡piÄku. Může za to celkový stav spoleÄnosti, který je odrazem nás vÅ¡ech. RodiÄe bojují za to aby jejich dÄ›ti nebyly zatěžovány úkoly, vÅ¡echno za nÄ› Å™eší, dÄ›ti nemusí nic, a potom Äekají zázraky od uÄitelů. Kvalitní uÄitelé jdou radÄ›ji po letech do supermarketu, kde nebudou Äelit rozzuÅ™eným rodiÄům, jejichž nevychované dítko dostalo za neznalosti Å¡patnou známku. Jako spoleÄnost bychom se mÄ›li urychlenÄ› probudit, jinak se u nás nezmÄ›ní nic, a to ani Å¡kolství, jehož kvalita opravdu upadá rok co rok. Otázka je, kam až to zajde?