Je dnes vůbec možné žít naprosto zdravě?


Nikdo z nás netouží po tom, být nemocný. A asi každému je jasné, že k tomu můžeme pÅ™ispÄ›t zdravým životním stylem. Pokud se totiž budeme zdravÄ› stravovat a pÅ™iměřenÄ› se hýbat, budeme mít mnohem lepší imunitní systém a s případnou chorobou si lépe poradíme. Navíc se v podstatÄ› jedná i o prevenci proti nejrůznÄ›jším civilizaÄním chorobám, jako je obezita a mnohé další.

 

život ve městě není příliš zdravý

 

Bohužel se ukazuje, že skuteÄnÄ› zdravÄ› žít je pro naprostou vÄ›tÅ¡inu populace v podstatÄ› nemožné. A nyní není Å™eÄ pouze o chudých lidech v chudých zemích, žijících v podstatÄ› ve slumech, nýbrž i o ty, kteří se dají poÄítat mezi stÅ™ední i vyšší třídu v moderních státech. Důvodů pro to je hned nÄ›kolik.

 

Tím hlavním je stále se zvyÅ¡ující zneÄiÅ¡tÄ›ní prostÅ™edí. Výfukové plyny z automobilů, kouÅ™ z továren a elektráren a mnohé další vypouÅ¡tí do vzduchu mikroÄástice, které následnÄ› vdechujeme. Ty se nám usazují na plicích, kde způsobují potíže. A bohužel se jim nelze vyhnout, neboÅ¥ toto zneÄiÅ¡tÄ›ní je bez nadsázky vÅ¡ude.

 

obézních lidí stále přibývá

 

OvÅ¡em netýká se to jen vzduchu, který dýcháme, nýbrž i potravin, které jíme. Ty jsou totiž mnohdy chemicky oÅ¡etÅ™ovány, aby vydržely co nejdéle Äerstvé. To, že tyto látky nejsou zrovna přínosné pro naÅ¡e zdraví, asi není tÅ™eba říkat. PÅ™esto nám v podstatÄ› nic jiného nezbývá, neboÅ¥ pÄ›stovat a chovat si dostatek vlastního jídla, abychom byli skuteÄnÄ› sobÄ›staÄní, je v podstatÄ› nemožné.

 

Pak je tu také zamÄ›stnání. Valná Äást z nás v práci v podstatÄ› celý den sedí u poÄítaÄe. JistÄ›, není to zrovna fyzicky vyÄerpávající, avÅ¡ak psychicky to mnohdy nároÄné je. Navíc to znamená, že máme pomÄ›rnÄ› málo pohybu, což naÅ¡emu tÄ›lu Å¡kodí. JistÄ›, můžeme chodit například ráno bÄ›hat, avÅ¡ak tím toho příliÅ¡ nezachráníme.

 

Zdá se tedy, že příliÅ¡ na výbÄ›r nemáme. PÅ™esto bychom se mÄ›li snažit žít co nejzdravÄ›ji. V tomto ohledu máme stále více možností, tak je dobré jich využít. Ve stáří za to budeme vdÄ›Äní.