Krása je všude


Myslíte si, že krása je ve svÄ›tÄ› jenom jedna? Pokud si to myslíte, tak samozÅ™ejmÄ› na omylu, protože když se tÅ™eba nÄ›koho zeptám, co pro nÄ›j znamená krása, tak nÄ›kdo se mÄ› samozÅ™ejmÄ› zeptá, jestli myslím zrovna ÄlovÄ›ka. NÄ›kdo se mÄ› ale zeptá, u Äeho myslím krásu. Protože vÅ¡ichni víme, že krása může být opravdu cokoliv. Krása může být tÅ™eba u přírody nebo krása u zvířat nebo u nÄ›jakého umÄ›ní Äi obrazu a tak podobnÄ›. Kdybych se například zeptala já vás, co by se mi odpovÄ›dÄ›li, kdyby se Å™eklo slovo krása? Já samozÅ™ejmÄ› chápu, že opravdu mnoho žen jistÄ› touží po tom, aby byly krásné a také takové nespoutané a divoké. NÄ›které ženy ale zase chtÄ›jí být krásné a smyslné a romantické a klidné. Jenomže jak vÅ¡ichni víme, ne vždy to jde dohromady a nebo vÅ¡echno je tak, jak se ÄlovÄ›k pÅ™eje. PÅ™ece znáte to poÅ™ekadlo, že ÄlovÄ›k myslí a osud mÄ›ní.

Krása lidí.

Takže i když si nÄ›co pÅ™ejete, opravdu se vám to nemusí vždy vyplnit na sto procent. Ale abych se vrátila zase k té kráse. A smyslu života krásy. Já pÅ™edpokládám, že absolutnÄ› úplnÄ› každý mi dá za pravdu, že krása je v tom, když je hlavnÄ› ÄlovÄ›k fyzicky a také duÅ¡evnÄ› zdravý.

Krása přírody.

Co více si ÄlovÄ›k může přát, než být zdravý a psychicky klidný a úplnÄ› vyrovnaný? Protože si vemte, když tÅ™eba budete mít vedle sebe opravdu nádherného partnera, který tÅ™eba vyhrál úplnÄ› vÅ¡echny soutěže krásy svÄ›ta, když potom doma bude úplnÄ› líný, bude se chovat jako ÄunÄ› a bude jeÅ¡tÄ› agresivní a zlý? A nebo tÅ™eba bude zlodÄ›j. Co byste potom dÄ›lali, kdybyste ho ani nemohli vyhodit, protože byste mu potom museli dávat i půlku majetku? Kdybyste tÅ™eba byli manželé. No já si vždycky říkám, že u mÄ› nezáleží samozÅ™ejmÄ› na kráse, když si tÅ™eba vybírám partnera, ale také chci znát jeho vnitÅ™ní hodnoty a vnitÅ™ní krásu. A když je potom jeÅ¡tÄ› vnÄ›jší krása úplnÄ› jako bonus, tak to berou jako tÅ™eÅ¡inku na dortu.