Stavební pouzdra rychle a levně


DveÅ™e jsou pro místnost stejnÄ› důležité jako jakékoliv jiné vybavení. Jejich výbÄ›rem lze ovlivnit vzhled celého interiéru. ÄŒasto bývá výhodné opustit dveÅ™e otoÄné a využít možnosti, které nabízejí dveÅ™e posuvné. K nim patří neodmyslitelnÄ› i zárubnÄ›. V moderních interiérech jsou trendem bezobložková pouzdra. Ta vám rychle a levnÄ› dodá firma Studio interiér. Vybrat si můžete různé modely bezoblakových zárubní, ovÅ¡em jednoznaÄnÄ› nejlépe působí modely EVO LINE a ABSOLUTE LINE. S nimi se zárubnÄ› stanou neviditelnými a v interiéru tak vnikne absolutnÄ› rovná stÄ›na s Äistou linií.

Bezobložková stavební pouzdra – trend Äistých linií

Standardní systém stavebních pouzder nedokáže zárubnÄ› pÅ™ed naÅ¡imi zraky skrýt. A tak není možné užít si eleganci posuvných dveří spolu s Äistou linií niÄím nenaruÅ¡ené stÄ›ny. OvÅ¡em nové možnosti pÅ™inášejí bezobložková pouzdra. Ta lze dokonale zakrýt zdÄ›nou i sádrokartonovou stÄ›nou. Nejvyšší komfort do každého interiéru pÅ™inesou modely zárubní EVO LINE a ABSOLUTE LINE. Ty propůjÄí každé místnosti naprosto moderní trendy vzhled. AbsolutnÄ› rovná stÄ›na, Äistá linie, žádné výstupky. To je Å™eÅ¡ení pro ty nejnároÄnÄ›jší.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.