Šťastná v životě


Já bych vám chtÄ›la doporuÄit, abyste se tÅ™eba v rodinÄ› vůbec nehádali, abyste udržovali opravdu co nejkvalitnÄ›jší vztahy, protože pokud lidé udržují opravdu kvalitní vztahy, tak to samozÅ™ejmÄ› má vÅ¡echny dobré vlivy na okolí a hlavnÄ› na Äleny rodiny. Já si vzpomínám, jak se moje teta stále hádala se svým manželem, mým strejdou, bylo to opravdu hrozné. Oni vlastnÄ› bydleli o dva baráky dál než my a vždycky, když se tÅ™eba hádali na zahradÄ›, tak to musela slyÅ¡et úplnÄ› celá ulice. V naší ulici bylo patnáct domů. VÅ¡ichni jsme se tam znali, tykali jsme. A hádky obÄas nÄ›jaké byly, ale to je vždycky, když je nÄ›kde opravdu hodnÄ› lidí, tak nikdy to nedopadne tak, že by se vÅ¡ichni shodli na sto procent.

Chci být vždycky šťastná.

TÅ™eba na jednom názoru nebo na jednom způsobu Äehokoliv. Proto jsem si Å™ekla, že než abych se hádala, že radÄ›ji sklopím oÄi, uÅ¡i a také ocas a radÄ›ji půjdu domů, abych se nemusela s nikým hádat. Věřte mi nebo ne, ale mnoho lidí už mi tohle vyÄetlo, že radÄ›ji pÅ™ed hádkou uteÄu, než abych tÅ™eba vyjádÅ™ila svůj názor. Jenomže já mám vždycky názor takový, který se úplnÄ› liší, není to názor A není to názor B ani B, ale vždycky názor C. Já bych vždycky udÄ›lala nÄ›co tak padesát na padesát, aby to vždycky vyhovovalo obÄ›ma stranám.

Snažíte se o dobré vztahy?

Jenomže vždycky, když tohle nabídnu, tak se mi akorát každý vysmÄ›je, tak nevím, proÄ bych mÄ›la jeÅ¡tÄ› naÅ¡e vztahy dál bouÅ™it a vířit, než když abych odeÅ¡la. Myslím si, že dÄ›lám dobÅ™e. Tohle jsem právÄ› také řekla na naší schůzi sousedů, že radÄ›ji vždycky odejdu, protože můj tÅ™etí názor absolutnÄ› nikoho nezajímá. Tak co bych tam také dÄ›lala? Navíc si myslím, že zbyteÄné hádky jsou opravdu Å¡patné, protože potom trvá nÄ›komu klidnÄ› i dva týdny a nebo mÄ›síc, než se nÄ›kdo s nÄ›kým udobří. A to mi pÅ™ijde naprosto zbyteÄné a také hlavnÄ› zdlouhavé. A věřte mi, že nikdo by si nechtÄ›l prodlužovat trápení jenom tím, že se zbyteÄnÄ› bude hádat.