Krása není jenom o lidech


Myslíte si, že lidé v poslední dobÄ› také dávají opravdu hodnÄ› na krásu? Mnoho lidí mi tÅ™eba stále dokola opakuje, že krása není vÅ¡echno. Já s tímhle samozÅ™ejmÄ› souhlasím. Je naprosto logické, že když by se lidé tÅ™eba zajímali jenom o krásu a dávali by stoprocentnÄ› záležet jenom na kráse a vybírali by si partnera kvůli kráse, tak si myslím, že by to bylo opravdu Å¡koda. Na tomhle svÄ›tÄ› by to byla veliká Å¡koda a myslím si, že by mnoha lidem bylo smutno. ProÄ by si sakra lidé mÄ›li vybírat ÄlovÄ›ka jenom podle vzhledu? Co je tohle za módu? Je to vůbec moderní a nebo je to vůbec etické, aby si lidé vybírali partnera jenom podle toho, jak vypadá?

Krásu vnímá každý jinak.

Já si myslím, že je to takové Å¡patné a že by to být nemÄ›lo, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé také mimo krásu hledÄ›li spíše na to, jaký je ÄlovÄ›k uvnitÅ™. Nikdy nevíte, co se tÅ™eba z úplného krasavce nebo modela celého svÄ›ta, co se z nÄ›j vyklube. Co kdyby se z nÄ›j vyklubalo nÄ›co Å¡patného, nÄ›co takového, co by se tÅ™eba nikdy nezkousli? A co byste nikdy nechtÄ›li? Podle mého názoru bude nejlepší, když tÅ™eba vy nebudete dávat úplnÄ› jenom na krásu, ale také se budete soustÅ™edit na jiné vÄ›ci. VždyÅ¥ krása není jenom o lidech, krása není jenom o ÄlovÄ›ku. Můžete mít také tÅ™eba krásné dárky, krásný vánoÄní stromeÄek.

A co krásné luÄní kvÄ›tiny?

Já jsem momentálnÄ› koukám na náš pátý krásný vánoÄní stromeÄek. My se synem totiž bydlíme sami a každý rok máme krásný stromeÄek a myslím si, že se mám vždycky moc povede. A sice nedbáme na to, abychom mÄ›li vÅ¡echno v jedné nebo ve dvou barvách. My si dáváme na stromeÄek úplnÄ› vÅ¡echno, co se nám zlíbí, takže ho máme takový pÅ™eplácaný. Mnoha lidem se nelíbí a říká, že ten náš stromeÄek je jako z cirkusu, jenomže nám se to líbí a navíc takový pÅ™ebarvený stromeÄek mÄ› také pÅ™ipomíná mé dÄ›tství. A Å™eknÄ›te mi, komu by se tohle nelíbilo? UrÄitÄ› je to krásné.