Důležitá škola


Myslím si, že vzdÄ›lání je pro ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› důležité? I když se stále jeÅ¡tÄ› setkávám s různými názory, že ÄlovÄ›k může být i bohatý bez toho, aniž by byl vzdÄ›laný nebo aby dokonÄil nÄ›jakou Å¡kolu. Jako například maturitu a tak podobnÄ›. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem si vždycky také myslela, že tohle může být pravda, protože můj spolužák, který mÄ›l opravdu hodnÄ› bohaté rodiÄe a byli na vysokém pracovním postavení, tak on si udÄ›lal jenom výuÄní list, ale potom si otevÅ™el také firmu, kde byl šéf. Takže tady jde vidÄ›t, že neznamená, že když máte opravdu hodnÄ› vysoké vzdÄ›lání, jako například univerzitu nebo podobnÄ›, že vám tohle zajistí také bohatou budoucnost.

Syn se těší do školy.

Opravdu ne. Samozřejmě, že máte potom opravdu skvěle našlápnuto, když máte skvělé vzdělání, protože máte větší šanci, že si třeba vás někdo všimne a vy tak budete mít jistotu, že budete pracovat v nějaké firmě, kde se vám líbilo a kde jste si vždycky přáli pracovat. Já sama jsem si udělala maturitu. Nemám tady sice jenom jednu, ale mám dvě maturity a to hlavně z toho důvodu, protože vysoká škola mi bohužel nešla.

Škola je důležitá.

Potom jsem na to nemÄ›la ani peníze, takže jsem si Å™ekla, že pÅ™i práci si udÄ›lám dálkovÄ› jeÅ¡tÄ› jednu maturitu, aby se neÅ™eklo, protože já jsem byla takový ÄlovÄ›k, který vždycky dbal hlavnÄ› na to, abych mÄ›la skvÄ›lé vzdÄ›lání, protože já sama za sebe si myslím, pokud má ÄlovÄ›k opravdu skvÄ›lé vzdÄ›lání a má minimálnÄ› maturitu, tak má potom také skvÄ›lý rozhled o životÄ› a celkovÄ› o svÄ›tÄ›. A také samozÅ™ejmÄ› potom bude mít lepší nabídku práce. I když kolikrát vidím, že i lidé s výuÄním listem mají kolikrát lepší místo, než tÅ™eba lidi s maturitou, protože to mají díky tomu, že tÅ™eba ve firmÄ› pracuje nÄ›kdo jejich z jejich rodiny a nebo tak podobnÄ›. NÄ›kdy to je bohužel takhle, ale mnÄ› se tohle nelíbí, proto jsem si Å™ekla, že radÄ›ji budu studovat a spoléhat se sama na sebe.